Samenwerken

Op de Ravense Poort werken we met diverse partijen samen
om het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven.

Ouders zijn voor ons de belangrijkste partners om mee samen te werken. Goed contact met ouders is dan ook heel belangrijk. Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun kind. Dat kan tijdens één van de geplande gesprekken gedurende het jaar of een extra afspraak wanneer dat nodig is. Ouders kunnen via Parro contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken. Voor een goede begeleiding van de leerlingen is het belangrijk dat ouders de leerkracht op de hoogte brengen wanneer er iets verandert in de thuissituatie.

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan de school door mee te helpen bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld het begeleiding van een groepje leerlingen tijdens een activiteit of feestdag, meefietsen naar het zwembad of het begeleiden van een leerling tijdens HDT (High Dosage Tutoring).

Dit gebeurt ’s morgens om 8.30 uur en is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk extra hulp nodig hebben voor bijvoorbeeld rekenen of spelling. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom om te helpen.

Het centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Indien nodig kan de expertise van de schoolarts of schoolverpleegkundige worden ingeroepen bij een zorgoverleg.

Als u zelf vragen of zorgen heeft kunt u contact opnemen met het CJG:

www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijke werker is één keer per twee weken op school. Zij kan ouders ondersteunen bij vragen rondom opgroeien en opvoeding. Dit kan gaan om diverse onderwerpen zoals contact met leeftijdsgenootjes, een verandering met grote impact in de thuissituatie, vragen over de opvoeding, weerbaarheid van je kind. Middels een intakegesprek gaat de schoolmaatschappelijk werkster op zoek naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw kind zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken of door trainingen. De schoolmaatschappelijk werker helpt u bij het vinden van de weg tussen de instanties.
De schoolmaatschappelijk werkster biedt ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heeft zij kennis van het aanbod van groepen, van andere organisatie, zodat er zorg op maat is.

Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, kan dat via de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.kwadraad.nl.

Gemeente Voorne aan Zee

Soms is extra hulp vanuit de gemeente noodzakelijk voor een leerling, bijvoorbeeld wanneer een onderzoek nodig is. Daarvoor werken wij samen met het sociaal gebiedsteam van de gemeente.
U kunt daarover meer lezen op

Onderwijscollectief

Voor vragen en uitdagingen rondom passend onderwijs voor een leerling werken wij samen met de experts van het samenwerkingsverband Onderwijscollectief. Lees hier meer over het collectief: 

Stichting PUSH

Stichting PUSH is een brede welzijnsorganisatie en zet zich in voor het zich goed voelen van inwoners van gemeente Voorne aan Zee. Dit doen zij onder andere mensen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen.

Daarnaast bieden zij naschoolse activiteiten voor kinderen in de wijk, Komend schooljaar zal Push ook tijdens schooltijd extra activiteiten aanbieden in de groepen. Meer informatie kunt vinden op www.stichting-push.nl.

Bibliotheek op school

Wij werken structureel samen met de Bibliotheek op School aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. In de school is een mooie collectie boeken die kinderen kunnen lenen voor op school en thuis.

De Bibliotheek op School organiseert op onze school ook naschools aanbod waarvoor leerlingen zich op kunnen geven. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.debibliotheekopschool.nl.

Voorschool en voortgezet onderwijs

Voor een goede start op de basisschool is afstemming met de voorschool of vervolgschool heel belangrijk.
Wij zorgen voor een warme verdracht met de betrokken partij wanneer een leerling start of juist onze school verlaat.