Ons team

Het team van RKBS Ravense Poort

De schoolleider van RKBS Ravense Poort is Bianca de Lange. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De leerkrachten dragen de verantwoording voor hun eigen groep en met elkaar dragen we de verantwoording voor alle leerlingen in de school.

Verder is er een kwaliteitscoördinator die zorg draagt voor de kwaliteit en extra ondersteuning. Er zijn meerdere onderwijsassistenten die het mogelijk maken extra ondersteuning te bieden in en buiten de groepen.

Al deze mensen, samen met de vakleerkrachten gym, de administratief medewerkster, de conciërge en de vrijwilligers, maken het mogelijk dat de school een plek is waar het veilig is en leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen.

Team onderbouw: juf Kirsten, juf Charissa, juf Carla, juf Ingrid, juf Heleen, juf Gerdien en juf Silvia

Team middenbouw: juf Patricia, juf Marjolijn, juf Jolie, José, juf Charlotte, juf Anna, juf Iris en juf Saskia

Team bovenbouw: juf Jennifer, juf Jolien, juf Silvia, juf Wieteke, juf Ilona, juf Anja

Team ondersteuning: juf Ingrid, juf Mariska, juf Marijke, juf Saskia en juf Charissa

Vakleerkracht gym: juf Josette

Conciërge: meester Bram
Administratie: juf Wilma
Kwaliteitscoördinator: Sandra Pieters

Directeur: Bianca de Lange