Plan een kennismaking

Van harte welkom!

Om een goede keuze te kunnen maken voor de basisschool van uw kind, is het fijn om te weten waar de school voor staat. En natuurlijk wilt u de sfeer proeven in de school.

U bent dan ook van harte welkom om, samen met uw kind, langs te komen voor een rondleiding en een gesprek. Na de rondleiding kunt u thuis alles nog eens rustig nalezen in de schoolgids.

Als u uiteindelijk besluit uw kind bij de RKBS Ravense Poort aan te melden, kunt het aanmeldformulier invullen en inleveren bij de school. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding via de mail. Twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op voor een intake-gesprek en om afspraken te maken over de wenperiode.

Nieuwe leerlingen
in de groepen 2 t/m 8

In principe worden in de loop van het schooljaar geen leerlingen van andere scholen in Hellevoetsluis aangenomen, tenzij er sprake is van een verhuizing.

Van dit principe kan worden afgeweken als er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Voordat een leerling geplaatst kan worden in de groepen 2 t/m 8 vindt er eerst een gesprek plaats met de ouders. Daarna nemen wij contact op met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Met deze informatie wordt een inschatting gemaakt of de leerling in de betreffende groep de juiste begeleiding kan krijgen en geplaatst kan worden. Is dit niet het geval, dan ondersteunen wij de ouders een meer passende school te vinden.

Vraag een kennismaking aan

kennismaking