Ouderraad

RKBS Ravense Poort heeft een actieve en enthousiaste ouderraad (OR).

De OR bestaat uit een aantal ouders en werkt samen met leerkrachten aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad organiseert jaarlijks terugkomende festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het lentefeest, het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7, de paasviering enzovoort. Ook beheren zij de ouderbijdrage.

U kunt de ouderraad bereiken door een ouder van de ouderraad aan te spreken of een mail te sturen naar: [email protected].