Onderwijs

Het onderwijs op de Ravense Poort wordt vormgegeven door een team aan professionals.
Leerkrachten en ondersteuners werken samen zodat leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarbij gaan we uit van bewezen effectieve onderwijsprincipes.

Op de Ravense Poort:

  • NLeert iederéén, elke dag.
  • NDoen alle leerlingen mee met de instructie.
  • NWeten we dat kennis nodig is om vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Daarom gaat kennis voor vaardigheden.
  • NGaan wij er vanuit dat we leerlingen alles kunnen leren. Daarbij is afstemming van de leerkracht nodig. Sommige leerlingen hebben meer oefentijd, instructie, begeleiding of uitdaging nodig.
  • NWeten we dat leerlingen veel en effectieve feedback nodig hebben om te kunnen leren en zorgen we dat leerlingen op de juiste momenten feedback ontvangen.
  • NWeten we dat het belangrijk is om het werkgeheugen niet teveel te belasten. Daarom is herhaling en automatisering heel belangrijk.
  • NWeten we dat kinderen optimaal leren als de leerlijn ononderbroken doorloopt. We bouwen per leerjaar voort op de kennis de leerlingen in het jaar hebben opgedaan.
  • NIs het lesaanbod uitdagend en samenhangend vanaf groep 1.
  • NWorden ICT-middelen functioneel ingezet om het geleerde te verwerken.
  • NWerken we in vaste jaargroepen of combinatiegroepen en wisselende niveaugroepen.
Om leerlingen optimaal te kunnen laten leren is rust, structuur en voorspelbaarheid van belang.
Wij hebben daarom schoolafspraken op het gebied van gedrag en klassenmanagement.
Zo weten leerlingen wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de leerkracht kunnen verwachten. Fijn toch!?

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige jongeren die in staat zijn verstandige keuzes te maken en sturing te geven aan zichzelf.

Wij gebruiken daarom in de hele school de gewoontes van effectief leiderschap van Steven Covey (The leader in me). In iedere groep is de boom met de gewoontes zichtbaar, is een groepsmissie opgesteld en zijn leiderschapsrollen verdeeld. Zo krijgt iedereen de kans de gewoontes te oefenen en een bijdrage te leveren aan de groep.

Om leerlingen te ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling hebben wij een lesmethode voor groep 1 t/m 8. Daarnaast krijgen leerlingen in groep 6 of 7 een weerbaarheidstraining.